Al forandring sker igennem en kreativ proces.

Formålet med kunstterapi er at skabe en dialog mellem dit bevidste og underbevidste sind.
Billeder kan noget sproget ikke kan.

Kunstterapi er hverken skønmaleri eller skøntegning.

Når vi udtrykker os kreativt, skaber vi en åben forbindelse til at en forandringsproces kan sætte igang. Du vil under kurset lære metoder, der sætter dit bevidste sind på pause og dermed får dit intuitive udtryk frem.

Et billede kan sige mere end tusinde ord.

Kombinationen af den kreative proces og det terapeutiske arbejde, er en effektiv arbejdsmetode. Den bidrager til en helhedsforståelse af det indre liv. Modsat sproget, kan man ikke “snakke udenom”. Tegninger og det kunsteriske udtryk er konkret, intuitivt, spontant og ærligt.
I ønsket om at løse vores problemer, analyser og forklarer vi ofte vores problematikker ud fra vores bevidste sind. Når det ikke hjælper, skyldes det, at vores forklaringer ofte er en del af vores forsvar. Tankerne kører i ring, og problemet ændrer sig ikke. Ved at bruge tegning som brobygger til det underbevidste sind, kan vi komme ”bagom” vores forsvar, og få fornyet indsigter i vores problematikker.

Kunstterapi- En genvej ind til dit underbevidste sind.

Dit underbevidst sind og dit bevidste sind, har ikke samme logik.

Drømme er bl.a. underbevidsthedens sprog. Kender du det, at du har haft en vildt spændende drøm, hvor alt kunne ske? Du kunne gå både forlæns, og baglæns på samme tid. Eller skifte fra fortid til nutid i samme scene! Drømmene er ikke logiske, set udfra vores rationelle dagsbevidsthed. Ordene i vores bevidste sind, kan føles fattige, og ofte rækker det ikke til at beskrive det vi har drømt. Drømmene var langt mere farverige og komplekse end vores ord formår at udtrykke. Vi har svært ved at tyde dets betydning.
Det er her, at kunstterapi, drømmeterapi og hypnoseterapi, er effektive brobyggere, mellem det bevidste og det underbevidste sind, da det giver os adgang til netop at få belyst sider af sindet der måske har ligget i dvale, men som trænger sig på for at komme frem i lyset.

Hold dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet om kommende kurser og foredrag.

 

Interesseret?