HOLISTISK HYPNOSETERAPI 


Er en effektiv helhedsorienteret terapiform, der påvirker dine mønstre og vaner i positiv retning, på en måde som det bevidste sind alene sjældent kan gøre det.

Her anvendes der metoder fra både kropsterapi for bedre kropskontakt, kunstterapi for spontant udtryk, samt samtale og hypnoseterapi for fordybelse og indsigt. Holistisk hypnoseterapi er en yderst effektiv terapiform, som går i dybden og hjælper dig til at opnå varige forandringer, mod det mål du er kommet for.

Book tid

SAMTALE OG HYPNOSE TERAPI

Hos Changehypnose arbejdes der udfra et 5 trins terapeutisk hypnose forløb. 

Du kommer i kontakt med gamle oplevelser eller traumer, som forløses og erstattes med nye mere positive og hensigtsmæssige mønstre. Der arbejdes blidt og omsorgsfuldt og i dit eget tempo.

5 trin behøves ikke at bestå af 5 sessioner. Forløbet kan være både kortere og længere forløb, det er processen der består af 5 trin. Dog arbejder jeg altid med minimum 3 sessioner, for at sikre at vi kommer i dybden med den problematik du ønsker forandring til.

Book tid

 

 

KUNSTTERAPI

Her arbejdes der via forskellige greb, med at få adgang til dit spontane kreative underbevidste sind.

Metoden kan anvendes af alle. Der arbejdes med processer og følelser, ikke visuel estetik. Kunstterapi er en rigtig god terapiform til dig der har svært ved at finde ord, og som kan mærke at “noget” i dig har brug for at komme ud. Det kan være vrede, skyld, skam, sorg, etc.

Materialer indgår i terapien, som typisk vil bestå af farvekridt, tush, blyanter og ler.

Book tid

 

Vigtig info:

Du vil i et forløb hos Changehypnose, modtage en gratis guide til selvhypnose, for mere effektivt, bedre og varigt resultat, uanset dit valg af terapiform.

Du vil i alle terapiforløb, modtage en skræddersyet hypnose der tager hånd om dit mål og ønske.

Du opfordres til at lytte dagligt til den gratis lydfil som du modtager når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Du modtager yderligere instruktioner til hjemmearbejde, og bør afsætte tid til dette arbejde for bedste, hurtige og mest varige resultat.

 

 

 

Når du ændrer dine tanker, ændrer du dine handlinger

Når du ændrer dine handlinger, ændrer du din virkelighed

Når du ændrer din virkelighed, ændrer du måde at anskue verden på

Når du ændrer måden, at anskue verden på forandrer du din personlighed.

Pernille Josephine Franseska Struer

Citat .copyright

 

Kan jeg hjælpe dig?