Et godt selvværd er forudsætningen for et godt liv, derfor vil du i terapi med mig altid komme til at arbejde med at styrke dit selvværd.

SAMTALE OG HYPNOSETERAPI 


Er en effektiv helhedsorienteret terapiform, der påvirker din selvtillid, dit selvværd og dine mønstre og vaner i positiv retning, på en måde som det bevidste sind alene sjældent kan gøre det.

Hypnoseterapi er i sig selv, en yderst effektiv terapiform, som går i dybden og hjælper dig til at opnå varige forandringer, mod det mål du er kommet for.

Men med min baggrund som både kropsterapeut og kunstterapeut falder det helt naturligt  at jeg gør brug af alle de værktøjer jeg har tilegnet mig igennem et langt og nysgerrigt liv. Derfor anvender jeg alle metoder i en Holistisk terapi for bedre kropskontakt, fordybelse og personlig indsigt.

At opnå gode resultater, er et samarbejde dig og mig imellem, jeg arbejder udfra et 5 trins  forløb. 

Du kommer i kontakt med gamle oplevelser eller traumer, som forløses og erstattes med nye mere positive og mere hensigtsmæssige mønstre. Vi arbejder blidt og omsorgsfuldt og i dit eget tempo. Og du vil opleve at din selvtillid og dit selvværd vokser trin for trin.

5 trin behøves ikke at bestå af 5 sessioner. Forløbet kan være både kortere og længere forløb, det er processen der består af 5 trin. Dog arbejder jeg oftest med minimum 3 sessioner, for at sikre at vi kommer i dybden med den problematik du ønsker forandring til.

Har du spørgsmål, send mail her

Har du spørgsmål, send mail her

 

Vigtig info:

Du vil i et hypnose forløb med mig, modtage en skræddersyet hypnose der tager hånd om dit mål og dit ønske.

Du vil modtage instruktioner til hjemmearbejde, og bør afsætte tid til dette arbejde for bedst, hurtig og varig resultat.

 

 

 

Når du ændrer dine tanker, ændrer du dine handlinger

Når du ændrer dine handlinger, ændrer du din virkelighed

Når du ændrer din virkelighed, ændrer du måde at anskue verden på

Når du ændrer måden, at anskue verden på forandrer du din personlighed.

Pernille Josephine Franseska Struer

Citat .copyright

 

Der er hjælp at hente