At tilgive er noget du gør for din egen skyld.
At tilgive dig selv og andre, frigør dig fra negative bindinger til din fortid.
Det er essentielt for vores trivsel, at vi kan fokusere på det liv vi ønsker at leve. Negative bindinger til fortiden, forhindre os i at leve vores fulde potentiale her og nu.


Det kan være rigtig svært at tilgive, både sig selv og andre. Men hvis vi lever i fortidens smerter, holdes vi til fange af os selv.
At antage en vedvarende tilgivende holdning over for andre og os selv, sætter os fri af vores indre fængsel. Det er nødvendigt for at kunne leve helhjertet i nuet. For tilgiver du ikke, vil du altid blive draget tilbage til dine gamle smerter og mønstre. At tilgive betyder ikke at du acceptere det skete, det betyder bare at du giver slip på behovet for at holde fast i vreden eller smerten ved det skete. Det er ikke noget du gør for andre, de behøves end ikke at vide hvis du tilgiver dem. 

Du gør det fordi:

  • Du ønsker en forandring inde i dig.
  • Du ønsker at afslutte den indre krig.
  • Du ønsker en indre fred.

Det er meget kraftfuldt at tilgive. Når du først har lært, hvor godt det føles at tilgive. Vil du opleve, at du får du mere energi og glæde ind i dit liv. 


Hold dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet om kommende kurser og foredrag.

 

Interesseret?